Tag Archives: دوربین مدار بسته خودرو

7 مهر, 1397

نکاتی مهم در مورد استفاده از دوربین مدار بسته خودرو

یکی از اموالی که هر لحظه ممکن اس توسط سارقان یا خرابکاران، تهدید شده و از دست انسان خارج شود، خودرو است. جهت افزایش امنیت خودروها، راه های مختلفی وجود دارد. برای مثال نصب دزد گیر، مسدود کردن مسیر حرکت خودرو با مانع و… . یکی از روش هایی که اخیرا توجه بیشتری را به […]

دوربین مدار بسته